Skip to content

Gillmor Gang Live 11.15.13. (TCTV)

Advertenties

Gillmor Gang Live 11.15.13. (TCTV)

Differences between PPC, Affiliate Marketing and eCommerce

Ever since the internet has gone viral, people are making money of it. Both big companies and your regular Joe have found ways to use the way the internet connects people to make a few, or a lot of bucks. Surprising enough, the ways people use the internet when trying to make money, are very limited. The three main strategies are PPC (pay per click), affiliate marketing and eCommerce. Three very different approaches, with exactly the same goal.


Pay Per Click
PPC has manifested itself into the internet thanks to Google Adsense, everyone is free to sign up with Google, and within an hour they will be able to get a piece of code which represents advertisements that are specifically suited for the page you put the code on. This means that you don’t have to find advertisers, and you don’t have to deal with the technical side of the process. When people click on these ads, Google receives some money from the advertiser, and the publisher will receive some money from Google, so the only party the publisher needs to deal with in order to receive his money is Google.


Affiliate Marketing
Affiliate marketing is a more targeted way of advertising. When dealing with PPC, the publisher needs to write about a certain topic, and Google Adsense takes care of the rest. Affiliate marketers, however, publish an article with the goal of recommending their readers to buy a certain product. When someone takes the publishers advise, and buy the recommended product by using a link that is unique for that publisher, the publisher will receive a commission.

Therefore, there is a difference in the way affiliate marketing is used, and the way PPC is used.

When an article is related to a general topic, and not to a specific product, PPC is the way to go. When the article is there to recommend one, or a collection of products, the publisher should find a way to get affiliated with a company that sells one or more of these products.


eCommerce

eCommerce is a 21th century term for webshops. With a potential costumer base of literally hundreds of millions of people, a webshop has obvious advantages as opposed to a physical shop. When we were talking about PPC and Affiliate Marketing, the word advertisers came along quite a few times. The advertisers are the people that have a product, and want to sell it through eCommerce websites.

 

The differences

The business model for eCommerce is completely different than the ones for PPC and Affiliate websites. The only thing to get started as an affiliate or advertisement driven publisher, is a place on the internet where you can tell your story like a blog or a website. In order to start an eCommerce business, you need a company that ships your product, budget for advertising and wholesale goods, some way to seem reliable and much more. If anyone wants to start an eCommerce enterprise, they should have a solid business plan, enough time on their hands and quite a big capital to start with.

It seems like there isn’t much difference between PPC and Affiliate Marketing, but that isn’t true at all.

Both models are used to convert traffic to an article with a certain topic, to paying costumers and receiving commission for doing so. The way people find your article is inherent in your article itself, and is the key to knowing which model is best.

 

For example:

Hugh is wondering about what guitar strings are made of, or how they are made.

Search terms Hugh might use are “What are guitar strings made of” or “How are guitar string made”. 

We know from the keyword Hugh used to search, that he isn’t directly interested in buying strings. In this case affiliate links will feel obtrusive to Hugh, because he came on your page on How Guitar Strings Are Made, just to find out about the production process. If you get Hugh to an article with your guitar string recommendations, the site will look cheap. 

Still we know something valuable about Hugh, because what kind of people are interested in the production process of guitar strings? Indeed, guitar players.

Using Google Adsense is the best choice for monetizing this web page, because Hugh will be satisfied with your (Note: Strictly and exclusively informative) page, and on the side of the article that just explained what he wanted to know, there will be ads about guitars, amps, strings, picks and many more products he might be interested in. 

A great rule of thumb: People that are using the internet just to get informed, want to make their own choice.

 

A short overview:

eCommerce: Best suitable for you if you have a great product and you want paying costumers. You should, however, be prepared to invest a lot of time and money into your business.

PPC: Best suitable for you if you are a writer, and you think that your articles might be the best ones to get people informed about any topic.

Affiliate Marketing: Best suitable for you if you can get targeted traffic, consisting of people that are looking for a product in general, and you feel your article is the best way to recommend those visitors to your page the product that suits them best.

 De bierglazen accijns

Het Gerechtshof in Den Haag heeft besloten dat de staat artiesten moet compenseren voor misgelopen inkomsten. Het is volgens de rechter nodig dat er consumenten een heffing op mp3-spelers gaan betalen, omdat deze teveel gebruikt worden voor het beluisteren van illegaal gedownloade muziek. De beslissing was voor de rechter niet moeilijk goed te praten, er was namelijk al een heffing op lege CD’s en DVD’s, maar is de rechter niet vergeten het verschil uit te leggen tussen lege CD’s die absoluut nutteloos zijn tot er content op gebrand wordt, en mp3-spelers die gebruikt kunnen vóór het legaal downloaden of streamen van muziek?

Digitale verspreiding van muziek is voor de muziek industrie geen goede ontwikkeling, dat kan niemand ontkennen. Maar de technologische vooruitgang biedt wel degelijk nieuwe mogelijkheden voor artiesten. De twee grootste spelers Apple, Google zijn continu bezig met het implementeren van nieuwe ideeën die goed zijn voor zowel de muzikant, als voor het technologiebedrijf. Google heeft een systeem aan Youtube gekoppeld dat alle filmpjes controleert en melding geeft wanneer er auteursrechtelijk beschermde beelden of geluiden gebruikt zijn. Wanneer deze gevonden worden krijgt de eigenaar van de rechten de keuze, een deel van de advertentieopbrengsten of het filmpje blokkeren. Hoewel de advertentieinkomsten in de meeste gevallen erg klein zijn, geeft het muzikanten en filmmakers een hele nieuwe markt om zich op de profileren. Apple heeft al meer dan een decennium haar eigen online muziekwinkel, Itunes. Itunes staat standaard op elk product van Apple (NB: Ook op de mp3-spelers) waarmee het bedrijf het de muzikanten niet onmogelijk maakt om muziek te verkopen, sterker nog, ze maken reclame bij hun eigen klanten. Itunes heeft het makkelijk gemaakt voor de consument om legaal muziek te kopen, het kleine broertje van Itunes, de App-Store, heeft eigenhandig een hele nieuwe software-sector gecreëerd, amateur-programmeurs en grote software-developers kunnen zonder na te hoeven denken over distributie en uitgeverijen hun apps aanbieden in de App-Store en betalen slechts een klein percentage van de opbrengsten aan Apple.
De gevolgen van de heffing kunnen groot zijn. Als de prijs van mp3-spelers stijgt zal de vraag dalen, dus of fabrikanten nu kiezen de kosten zelf op te vangen of om het ze op ze op de consument af te wentelen, het zal de fabrikanten geld kosten.
Natuurlijk leidt aan de andere kant de ouderwetse muziekindustrie verliezen door het illegaal downloaden, maar wiens schuld is dit?
Uiteindelijk bepaalt de consument op welke manier muziek verspreid wordt; de consument heeft gekozen voor het internet, net zoals de consument meer en meer kiest voor het internet als het gaat om winkelen. Het internet als medium gebruiken is vervelend voor de ouderwetse muzieksector, maar het is de realiteit.
De makers van mp3-spelers laten opdraaien voor deze ontwikkeling is bijna net zo onlogisch als het heffen van accijns op bierglazen en asbakken. De overheid zou muzikanten met de heffing compenseren, maar welke muzikanten. Mensen kopen nog muziek via Itunes omdat ze vinden dat hun favoriete muzikanten het geld verdienen, als het geld via het kopen van afspeelapperatuur naar de muzikant gaat wordt niet de favoriet van de consument gesteund, maar de platenmaatschappij.

Dus eerst was er niets…

Ik verlies mezelf nog wel eens in discussie met gelovigen; ondanks het feit dat deze vaak op niets uitlopen, leren beide partijen daar soms van. Zo heb ik me voorgenomen nooit meer het woord oerknal te laten vallen. Ik denk dat het woord bedacht is door een gelovige die de ‘gebeurtenis’ zo ridicuul mogelijk wilde laten klinken.
Een gelovige komt meestal met één van de volgende opmerkingen, “Dus eerst was er niets, en dat niets ontplofte”, “Wat was er dan vóór de oerknal” of iets van deze strekking.
Graag leg ik voor eens en voor altijd uit wat er mis is met deze opmerkingen en waarom de sporen van de Big Bang voor een wetenschapper wel een logisch begin van onze natuurkunde is en een bewuste, almachtige god deze niet vervangt.

Wetenschappers kijken om zich heen, noteren observaties en trekken conclusies (zie: Axiomatische methode). Dit betekent, dat dat een verschijnsel of voorspelling slechts als verklaard bestempeld kan worden wanneer alle aannames die men maakt herleid kunnen worden naar basisaannames (axioma’s). Omdat axioma’s niet bewezen kunnen worden moeten deze eenvoudig zijn, hier een paar voorbeelden.

– Nul is een getal
– Elk getal heeft een opvolger en die opvolger is ook een getal
– Nul is niet de opvolger van enig getal

De vanzelfsprekendheid van deze axioma’s geeft wetenschappers het vertrouwen in wat ze doen. Door het gebruik van deze Axiomatische methode hebben we kunnen ontdekken hoe oud en hoe groot het heelal is, dit hadden we echter niet kunnen doen wanneer de natuur zich zelf niet systematisch opstelde. De symmetrie in tijd die ervoor zorgt dat als je vandaag een bal naar voren schopt, dat hetzelfde resultaat heeft als wanneer je dat morgen zou doen is essentieel in ons begrip van de natuur. Tijd is een begrip dat we alleen begrijpen omdat onze hersenen het gebruiken om orde te houden (iets gebeurd nu of straks, nooit tegelijk), alle natuurwetten die we zo mooi axiomatisch hebben ontdekt gaan uit van deze natuurlijke symmetrieën (zie: Wet van behoud van Massa). We hebben deze methode ook gebruikt om de ‘leeftijd van het heelal’ te vinden. Beknopt gezegd kent men een verband tussen tijd en afstand en kunnen we grote afstanden meten.
Het probleem met de oerknal is dat het enige waar we zeker van zijn, is dat een enorme tijd geleden het systeem van tijd en ruimte zoals we dat nu kennen is ontstaan; daarin hebben sterren en elementen zich ontwikkeld. Het feit dat de oerknal het ontstaan van onze tijd en ruimte is, geeft aan dat je niet meer kan en mag praten van ‘daarvoor’ of ‘eerst’, zo intuïtief als tijd voor ons is, zo ingewikkeld is het universum zonder de natuurwetten zoals we die nu kennen (vóór de oerknal).

De afwezigheid van tijd, betekent niet dat er niets was; onze hersenen, onze taal, ons verstand en onze wetenschappelijke benaderingsmethode voldoen helaas niet aan de eisen om te begrijpen hoe het universum zich gedraagt zonder tijd, de natuurwetten die dan gelden klinken voor ons dan niet meer logisch; logica is het enige wat we in de wetenschap hebben.
Om een beeld te krijgen van het ontstaan van het universum is een nieuw idee nodig, een geheel onintuïtief begrip van alles, waarbij we niet schrikken van een tijdloos universum dat zich toch ontwikkeld.

De wereld voor de Big Bang was tijdloos, duurde niet, verliep niet en bestond niet volgens de manier waarop onze hersenen de realiteit bevatten, maar was onbevattelijk omvangrijk en vanuit je juiste invalshoek een prachtige verklaring van hoe de wereld er tegenwoordig uitziet.

“Was er dan niets voor de Big Bang?” is geen tegenspraak voor een deductieve verklaring van het ontstaan van het heelal zoals het nu is, het is een vraag van het niveau “Waarom zijn bananen vierkant?”. Een goede wetenschapper zegt: Ik weet het niet, maar ik kom er nog wel achter.
Daarentegen is zeggen dat God altijd bestaan heeft wel wetenschappelijk te ontkrachten (mits je de complexiteit van de oerknal niet accepteert), altijd is nog niet zo lang aangezien tijd slechts 14 miljard jaar bestaat, wat zou betekenen dat God eindig is.

René